Πολιτική εμπιστευτικότητας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας και να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές σας με την απαραίτητη ασφάλεια. Τα στοιχεία τα οποία θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), η διεύθυνση στην οποία θα γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας, και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι, αληθείς και έγκυρες είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα-υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί επιφύλαξη σε σχέση με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την εταιρεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως μέλος πρέπει να είναι πλήρη, ορθά, αληθή. Διαφορετικά η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας που βασίσθηκε στα εσφαλμένα στοιχεία, που καταχωρίσατε. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των  όρων χρήσης της εταιρείας Royaldeer τους οποίους όρους και προϋποθέσεις δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε πλήρως. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των στοιχείων σας σε οποιαδήποτε στιγμή, την προσωρινή μη χρήση τους από την www.royaldeer.eu, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία Royaldeer.eu. H Εταιρεία Royaldeer λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πουλήσει, ή ανταλλάξει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας newsletter σας αποστέλλεται ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.